Search This Blog

Pages

Wednesday, June 16, 2010

Jemputan penyertaan ke Program-program Antarabangsa 2010Jemputan Penyertaan ke Program-Program Antarabangsa 2010

Persekutuan Pengakap Malaysia menjemput para Pengakap berdaftar dan Pemimpin Pengakap berdaftar untuk turut serta ke Program-Program Pengakap Antarabangsa anjuran oleh Organisasi Pengakap di Rantau Asia-Pasifik untuk tahun 2010.

Diantara acara tersebut:

1. Acara : 3rd Thailand International Youth Forum 2010
Tarikh : 01-12 April 2010

2. Acara : APR Workshop on Membership Growth
Tarikh : 20-23 Mei 2010

3. Acara : APR Workshop on Community Bases Scouting
Tarikh : 27-30 Mei 2010

4. Acara : 15th Nippon Jamboree, Japan
Tarikh : 02-08 Ogos 2010

5. Acara : 27th APR Scout Jamboree
Tarikh : 04-09 Ogos 2010

Perincian berkenaan acara di atas boleh diperolehi melalui Edaran Program: Jemputan Program.

Para pengakap yang berminat untuk menyertai acara tersebut sila berhubung dengan kakitangan bertugas:

Kakitangan : En. Abdul Rahim Abdul Hamid
Pen. Setiausaha ( Program )
: 017-6156880

Jamb 100 dan Jambori ASEAN ke 3"Building Common Space"

Jamb 100 dan Jambori ASEAN ke 3

Persatuan Pengakap Singapura akan menganjurkan Jamb 100 dan Jambori ASEAN ke 3 bersempena dengan sambutan 100 tahun usia Kepengakapan di Singapura.

Tarikh : 4hb - 9hb Disember 2010
Tempat : Sarimbun, Singapura
Kelayakan : Pengakap Muda dan Pengakap Remaja (11 - 16 tahun )
Pemimpin Pengakap dan Pengakap Kelana ( IST )
Yuran : Peserta Antarabangsa USD 200
Peserta IST USD 150

Perincian berkaitan perkara di atas boleh diperolehi melalui muat turun dokumen di bahagian Edaran Program Pengakap : Jamb 100 Overseas Circulars.

Penyertaan adalah melalui Persekutuan Pengakap Malaysia dan para Pengakap berdaftar yang ingin menyertai acara tersebut diminta berhubung dengan kakitangan bertanggungjawab pada atau sebelum 31hb Julai 2010:

Kakitangan : En. Abdul Rahim Abdul Hamid
Pen. Setiausaha ( Program )
: 017-6156880

Jambori Pengakap Rantau Asia-Pasifik ke 27


"Scout ; Embrace the earth"

Jambori Pengakap Rantau Asia-Pasifik ke 27

Persatuan Pengakap Korea akan menganjurkan Jambori Pengakap Rantau Asia-Pasifik ke 27 bersama Jambori Antarabangsa Patrol ke 3 di tapak jambori Suncheon.

Tarikh : 4hb - 9hb Ogos 2010
Tempat : Tapak jambori Suncheon
Wilayah Jeolla
Kelayakan : Pengakap Muda dan Pengakap Remaja (12 - 17 tahun )
Pemimpin Pengakap dan Pengakap Kelana ( 18 - 45 tahun )
Yuran : Peserta Antarabangsa USD 200

Perincian berhubung perkara di atas boleh dimuat turun melalui Edaran Program Pengakap:

APR Cir. No. 4 2010 : 27th APR Jamboree
Halaman Web : http://www.jamboree.or.kr
Penyertaan adalah melalui Persekutuan Pengakap Malaysia dan para Pengakap berdaftar yang ingin menyertai acara tersebut diminta berhubung dengan kakitangan bertanggungjawab:

Kakitangan : En. Abdul Rahim Abdul Hamid
Pen. Setiausaha ( Program )
: 017-6156880

Kursus Pengurusan Keselamatan Pengakap Malaysia 2010


Kursus Pengurusan Keselamatan Pengakap Malaysia 2010

Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia dibawah seliaan Jawatankuasa Pengurusan Risiko, Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia akan menganjurkan Kursus Pengurusan Keselamatan Pengakap Malaysia 2010.

Tarikh : 2hb - 4hb Julai 2010
Tempat : Pusat Kokurikulum Sultan Haji Ahmad Shah
Kuantan, Pahang
Kelayakan : Pemimpin Pengakap ( 20 - 45 tahun )
Yuran : RM 150

Perincian berhubung perkara di atas boleh dimuat turun melalui Edaran Latihan Pengakap:

PPM-2(384)/2010 : Kursus Pengurusan Keselamatan Pengakap Malaysia
PPM-4(106)/2010 : Permohonan Pelepasan dan Kebenaran Guru

Penyertaan adalah melalui Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia Negeri-Negeri dan para Pemimpin Pengakap berdaftar yang ingin menyertai acara tersebut diminta berhubung dengan kakitangan bertanggungjawab pada atau sebelum 21hb Jun 2010:

Kakitangan : Mohd Hilmi Abu Bakar
Setiausaha, Jawatankuasa Pengurusan Risiko
Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia
: 012-3263126


Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia


Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia (The Scouts Association of Malaysia, PPM) adalah merupakan satu badan berpakaian seragam yang telah ditubuh dan dikawal selia secara langsung oleh Akta Parlimen Akta No. 38 tahun 1968; Akta Persekutuan Budak-Budak Pengakap Malaysia (Pemerbadanan) 1968 dengan pindaan Akta Parlimen Akta No. 143 tahun 1974; Akta Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia 1974 dan semakan Akta Parlimen Akta No. 409 tahun 1989; Akta Persekutuan Pengakap Malaysia (Pemerbadanan) 1968.
Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia adalah merupakan sebahagian dari Pergerakan Pengakap sejagat dan menganggotai World Organization of the Scout Movement (WOSM).

Saturday, January 16, 2010

FALSAFAH PENGAKAP

Pergerakan Pengakap mempunyai tujuan untuk memberi latihan kepengakapan yang berasaskan prinsip dan Undang-Undang Pengakap ke arah mencapai nilai-nilai murni dan mengeratkan persaudaraan pengakap antara bangsa tanpa mengira warna kulit, agama dan kebudayaan serta bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan jasmani dengan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.

MISI PENGAKAP


Misi kepengakapan ialah memberi sumbangan kepada generasi muda melalui sistem nilai yang berasaskan kepada Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap, membantu membina dunia yang lebih baik, dimana penduduknya boleh berdikari sebagai individu serta dapat memainkan peranan yang berguna membangun untuk masyarakat.

Uniform Kelana


Monday, January 11, 2010

SKIM LENCANA PENGAKAP KELANA

Undang-undang Pengakap

The Scout Laws

1. A Scout’s honour is to be trusted.
2. A Scout is loyal.
3. A Scout’s duty is to be useful and to help others.
4. A Scout is a friend to all and a brother to every other Scout.
5. A Scout is courteous.
6. A Scout is a friend to animals.
7. A Scout obeys orders of his parents, Patrol Leader or Scoutmaster without question.
8. A Scout smiles and whistles under all difficulties.
9. A Scout is thrifty.
10. A Scout is clean in thought, word and deed.

UNDANG-UNDANG PENGAKAP (Malay Version of The Scout Laws)

1. Pengakap adalah seorang yang sentiasa dipercayai maruah dan kehormatan dirinya.
2. Pengakap adalah seorang yang kepada Yang Dipertuan Agong serta Raja-Raja dan kepada Pemimpin-Pemimpin Pengakapnya, Ibubapanya, majikannya dan orang-orang dibawahnya.
3. Pengakap adalah waijip menjadikan dirinya berguna, dan menolong orang pada setiap masa.
4. Pengakap adalah sahabat kepada sekelian orang dan saudara kepada lain-lain pengakap walau apa negeri, pangkay dan ugamanya sekalipun.
5. Pengakap adalah seorang yang baik dan sempurna budi perkertinya dan sentiasa berbudi.
6. Pengakap adalah baik dan kasih kepada segala binatang.
7. Pengakap adalah seorang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan ibubapanya, Ketua Patrolnya atau Pemimpin-Pemimpin Pengakapnya dengan tiada apa-apa soalan.
8. Pengakap adalah seorang yang sentiasa sabar dan manis mukanya dalam masa kesusahan.
9. Pengakap adalah jimat dan cermat.
10. Pengakap adalah bersih dan suci fikirannya, perkataannya dan perbuatannya.

MATLAMAT DAN MISI

MATLAMAT BERPENGAKAP
Melatih generasi muda bagi melahirkan individu yang berpotensi dari segi perkembangan fizikal, intelek, sosial dan kerohanian serta bertanggungjawab kepada masyarakat, negara dan masyarakat antarabangsa.
MISI PENGAKAP MALAYSIA

Memberi sumbangan pendidikan tidak formal kepada generasi muda melalui sistem nilai berasaskan Persetiaan dan Undang-undang Pengakap, bagi membantu Membina dunia yang lebih baik, penduduknya boleh berdikari sebagai individu serta dapat memainkan peranan yang berguna untuk masyarakat dengan :

  • Penglibatan sepanjang tahun dalam proses pendidikan Tidak formal;
  • Menjadikan setiap individu agen utama pembangunan diri ke arah berdikari, bertanggungjawab dan komited ;
  • Membina sistem nilai berasaskan prinsip-prinsip kerohanian, sosial dan peribadi seperti Yang ternyata dalam Persetiaan danUndang-undang Pengakap .

Falsafah Persekutuan Pengakap Malaysia adalah untuk menyediakan skim latihan kepimpinan berasaskan kepada Prinsip dan Undang-undang Pengakap dengan bermatlamatkan berbuat baik dan mempertingkatkan semangat persaudaraan tanpa mengira warna kulit, agama dan kebudayaan bagi membentuk masyarakat yang seimbang dari segi intelek, kerohanian dan fizikal diatas landasan kepercayaan kepada Tuhan.

Pengakap juga berusaha untuk membentuk disiplin dan jati diri dengan menerapkan nilai-nilai kesopanan serta mewujudkan sifat bertanggungjawab terhadap diri, keluarga dan juga masyarakat di dalam diri setiap ahli bagi mencapai matlamat pergerakan pengakap membentuk warganegara yang berguna kepada agama, bangsa dan negara.

APAKAH PENGAKAP KELANA ?

Pengakap Kelana ialah kumpulan Pengakap bahagian dewasa di bawah Persekutuan Pengakap Malaysia, terbuka kepada belia yang berusia di antara umur 17 ½ tahun hingga 25 tahun.

Pengakap Kelana memberikan keseronokan, mewujudkan persahabatan dan menawarkan aktiviti yang menarik kepada semua belia yang menyertainya. Aktiviti-aktiviti Pengakap Kelana dijalankan bersama ahli-ahli yang mempunyai persefahaman dan aktif di dalam satu kumpulan yang dinamakan sebagai Krew Pengakap Kelana. Program Latihan Pengakap Kelana menawarkan aktiviti dan keseronokan di serata dunia daripada segi cabaran fizikal dan mental.
Ia juga memberi peluang untuk berkhidmat kepada masyarakat luar serta menyediakan peluang untuk melancong di dalam Malaysia dan juga ke luar negara. Ahli-ahli Krew Pengakap Kelana akan diberi tugas untuk menguruskan Krew sendiri dan memastikan program Latihan Pengakap Kelana dilaksanakan. Menyertai Krew Pengakap Kelana adalah salah satu langkah bijak dan berfaedah dalam hidup anda. Ia membuka pintu kepada persahabatan baru, memberikan keseronokan, cabaran dan pengalaman berharga yang sukar untuk dilupakan.

PERSETIAAN PENGAKAP