Search This Blog

Pages

Wednesday, June 16, 2010

Kursus Pengurusan Keselamatan Pengakap Malaysia 2010


Kursus Pengurusan Keselamatan Pengakap Malaysia 2010

Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia dibawah seliaan Jawatankuasa Pengurusan Risiko, Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia akan menganjurkan Kursus Pengurusan Keselamatan Pengakap Malaysia 2010.

Tarikh : 2hb - 4hb Julai 2010
Tempat : Pusat Kokurikulum Sultan Haji Ahmad Shah
Kuantan, Pahang
Kelayakan : Pemimpin Pengakap ( 20 - 45 tahun )
Yuran : RM 150

Perincian berhubung perkara di atas boleh dimuat turun melalui Edaran Latihan Pengakap:

PPM-2(384)/2010 : Kursus Pengurusan Keselamatan Pengakap Malaysia
PPM-4(106)/2010 : Permohonan Pelepasan dan Kebenaran Guru

Penyertaan adalah melalui Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia Negeri-Negeri dan para Pemimpin Pengakap berdaftar yang ingin menyertai acara tersebut diminta berhubung dengan kakitangan bertanggungjawab pada atau sebelum 21hb Jun 2010:

Kakitangan : Mohd Hilmi Abu Bakar
Setiausaha, Jawatankuasa Pengurusan Risiko
Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia
: 012-3263126